JUDr. Podhorský

ADVOKÁT

JUDr. Jan Podhorský a JUDr. Tomáš Podhorský od roku 2004 nejprve jako advokátní koncipienti, následně, po úspěšném složení advokátních zkoušek (podzim 2007), působí jako advokáti (nyní vykonávají praxi jako samostatní advokáti) s generální právní praxí se zaměřením na právo občanské, rodinné, obchodní, trestní a správní.

Působí na území celé České republiky.

JUDr. Tomáš Podhorský má sídlo kanceláře v Benešově.

JUDr. Jan Podhorský má sídlo kanceláře v Benešově, pobočky pak má zřízeny v Sázavě a v Neveklově.