Naši lidé

JUDr. Jan Podhorský

advokát

je zapsán v seznamu advokátů ČAK pod ev. č. 11978

IČ: 71467327

- v advokacii působí od roku 2004

- způsob výkonu advokacie: samostatný advokát

- vykonává generální právní praxi se zaměřením na právo občanské,

obchodní, rodinné, trestní, správní

- poskytuje právní služby v sídle advokátní kanceláře (Benešov)

a v pobočkách advokátní kanceláře (Sázava, Neveklov)

- plátce DPH

JUDr. Tomáš Podhorský

advokát


je zapsán v seznamu advokátů ČAK pod ev. č. 11980

IČ: 71467483

- v advokacii působí od roku 2004

- způsob výkonu advokacie: samostatný advokát

- vykonává generální právní praxi se zaměřením na právo občanské,

obchodní (vč. práva obchodních společností), rodinné, trestní, správní

- poskytuje právní služby v sídle advokátní kanceláře (Benešov)

- plátce DPH