Časté dotazy

Musím být v civilním řízení právně zastoupen?     Zpravidla nikoli, nicméně právní zastoupení vřele doporučujeme, neboť nikdy nevíte, na co se Vás soud, protistrana apod. např. zeptá, jaké skutečnosti budete muset před soudem tvrdit a jaké prokázat apod..

Je soudní jednání ze strany státu zpoplatněno?     Většina soudních jednání je ze strany státu zpoplatněna dle zákona o soudních poplatcích - rádi Vám výši soudního poplatku sdělíme.

Zúčastníte se se mnou nařízeného soudního jednání?    Ano, součástí poskytnutých právních služeb je pochopitelně i zastoupení klienta při samotném řízení před soudem, správním orgánem apod..

Připravíte mne na soudní (správní a jiné) jednání?      Ano, před samotným soudním jednáním zpravidla s klientem uskutečníme poradu, na které ho (mimo jiné) připravíme na předpokládaný okruh otázek, které mu během soudního jednání mohou být položeny.

Musím se soudního jednání účastnit osobně?     Zpravidla (pokud není naplánován např. účastnický výslech klienta) není osobní účast klienta na jednání třeba - jednání se zúčastní v jeho zastoupení náš advokát (v případě nutnosti osobní účasti klienta u jednání o tomto pochopitelně klient bude advokátem včas informován).