Ceník

Ceny právní pomoci jsou účtovány v souladu s ust. § 22 zák. č. 85/1996, v platném znění (zákon o advokacii) a vyhl. Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., v platném znění (advokátní tarif). A to s ohledem na povahu a složitost klientem požadované pomoci.

Před samotným zahájením právním služeb bude s klientem pochopitelně dohodnuta odměna za právní služby. Pokud máte dotaz ohledně ceny za advokátní služby, neváhejte nás kontaktovat.

Je možno dohodnout několik variant určení odměny advokáta za právní služby pro klienta, např.:

  • Úkonová - je stanovena za jeden úkon právní služby (odměna je vypočtena dle vyhl. Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., v platném znění).

  • Pevně sjednaná odměna (např. u sepisu smluv) - přesně daná odměna za advokátní služby v konkrétní věci, nikoli za časový úsek.

  • Časová (např. u konzultací) - cena může být sjednána hodinově za hodinu práce advokáta (odměna se stanoví za každou započatou hodinu poskytování právních služeb).

  • Paušální - při stálém právním zastoupení může být cena za advokátní služby sjednána měsíčním paušálem s předem dohodnutým časovým rozsahem právních služeb (počet hodin).

Oba advokáti jsou plátci DPH.